ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقش های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی

ادبیات تحقیق وپیشینه پژوهش نقش های سبک رهبری وفرهنگ سازمانی 80صفحه قالب ورد قابل ویرایش

دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقش های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقش های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 811 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

توضیحات:

 

ادبیات تحقیق وپیشینه  پژوهش نقش های سبک رهبری وفرهنگ سازمانی
80صفحه قالب ورد قابل ویرایش

ادبیات تحقیق وپیشینه  پژوهش نقش های سبک رهبری وفرهنگ سازمانی

80صفحه قالب ورد قابل ویرایش

 

بخشی ازمتن:

     فرهنگ،     نقشهای متفاوتی را در یک سازمان ایفا میکند. در اولین نقش، فرهنگ تعیین کننده نقش سازمانی است. دوم نوعی احساس هویت به پیکر اعضای سازمان تزریق میکند. سوم باعث میشود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود بیاید که بیش از منافع شخصی فرد است. چهارم موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی میگردد. سرانجام فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب میآید. هرقدر تعهد و التزام افراد به ارزشهای اساسی سازمان بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزشها معتقد باشند فرهنگ آن سازمان قویتر است. بسیاری از صاحب نظران بیان نموده اند که ارزشهای مشترک برگرفته از فرهنگ سازمانی، بر ایجاد جوی برای تلاش بیشتر کارکنان بسیار مفید واقع شده و همچنین فرهنگ سازمان دارای اثری مثبت بر کارآمدی سازمان بدون توجه به زمینه های کاری آن خواهد شد. (شهرکی پور،1389: 26).

فرهنگ سازمانی عبارت است از فلسفه ای که خط مشی سازمان و رفتارهای سازمان را به سوی کارکنان و مشتریان هدایت میکند یا مفروضات و باورهای بنیادی ویژه های که بین اعضاء سازمان مشترک بوده که به کمک آنها کارها و فعالیتهای روزمره سازمان انجام میپذیرد و سرانجام فرهنگ سازمانی را می توان وجود سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک مشترکبین افراد و اعضای سازمان دانست. (سهیلی، 97:1379).

 

 صاحبنظران مختلف برای طبقه بندی فرهنگ سازمانها و تشخیص نوع فرهنگ سازمان، شاخصهای مختلفی را ارائه کردهاند که از جمله آنها عبارتند از دنیل دنیسون که فرهنگ سازمانی را به چهار گروه فرهنگ مأموریتی، فرهنگ انعطاف پذیر، فرهنگ بوروکراتیک و فرهنگ مشارکتی تقسیم کرده است. از دیدگاه فیزی نیز چهار نوع فرهنگ سازمانی وجود دارد که عبارتند از فرهنگ مبتنی بر وظیفه،موفقیت، قدرت و حمایت ( شهرکی پور، 152:89) در این راستا چارلز هندی نیز از اساطیر یونان به عنوان نمادهایی برای معرفی چهار نوع سازمان و مدیریت فرهنگ های مرتبط با هر یکاستفاده کرده است این چهار فرهنگ عبارتند از: فرهنگ زئوس )باشگاهی)، فرهنگ آپولویی (ایفای نقش)، فرهنگ آتنایی (وظیفه گرایی)، و فرهنگ دیونیسوس (اصالت) می باشد. (هندی، 131:1384 )

فهرست برخی ازمطالب:

فرهنگ سازمانی

مفاهــیــم فــــرهنگ سازمانی

 

تعاریف فرهنگ سازمانی

الگوهای شناخت و تحلیل فرهنگ سازمانی

الگوى فرهنگ سازمانی پارسونز

الگوی مبتنی بر هفتS شرکت مکینزی

الگوی اوچی

و... . 

دانلود ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقش های سبک رهبری و فرهنگ سازمانی